Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató ujtrend.hu weboldal

 

A tájékoztató közzététele

Jelen tájékoztató hatályos 2020. 02. 21.-től.

 

Adatkezelő megnevezése

Név: Gerber Dorottya magánszemély,   Postacím: 1077 Budapest, Izabella u. 2 , E-mail: info[kukac] gerberdorottya[pont] hu,  Honlap: http://www.ujtrend.hu,  Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-126655/2017

 

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)  2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)  16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 

Tárhelyszolgáltató:

 Webhely: mobilxcloud.hu  Cégnév: webwise Hungary Kft. (4024 Debrecen, Kossuth u 8.; Cg: 09-09-004726; a Hajdú-Bihar Megyei Törvényszék mint cégbíróság által jegyzett társaság; adószám: 11550176-2-09; Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Adatkezelési tájékoztató ujtrend.hu weboldal

Kapcsolatfelvételi feltételek

Az ujtrend.hu weboldalon kezdeményezett kapcsolatfelvétel jelen kapcsolatfelvételi feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő, letölthető ingyenes tartalmak megjelenése és/vagy videó / élő videó adásról szóló értesítéshez az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (ujtrend.hu) Facebook messenger üzenetet fogadjon, amelyek a szolgáltatás megértésére vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az  üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

 

Adatkezelés

Kapcsolatfelvételkor nem kérünk el adatot. Az érdeklődő küldhet számunkra üzenetet Facebook messenger programon keresztül, ahol egy automata Chat Bot válaszolja meg az általános kérdéseket. További egyéni kérdéseket személyesen a weboldal tulajdonosa – Gerber Dorottya – válaszol meg. A kapcsolat fenntartását kizárólag az adatkezelő magánszemély weboldalaival kapcsolatos információk küldésére használjuk.

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott Facebook elérhetőség.  A Chat Bot a kapcsolatfelvétel időpontját rögzíti. Adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételkor használt Facebook profil messenger alkalmazását értesítési céllal kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A feliratkozás / kapcsolatfelvétel önkéntes.

A kapcsolatfelévtelkor kapott adatokat – Facebook profil elérhetőség – bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető, a messenger üzenetváltásba beírt “STOP” szó használatával.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelési tájékoztató ujtrend.hu weboldal

Az érintett önkéntes kapcsolatfelvételétől az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, a messenger programba küldött “STOP” szó beírásával automatikusan visszavonhatja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez, törléshez való jog

Minden kiküldött üzenet után a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a kapcsolattartási módot.

A tájékoztatást, törlést  az info[kukac] gerberdorottya [pont] hu e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog

Az info [kukac] gerberdorottya [pont] hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelőnél: info [kukac] gerberdorottya [pont] hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a ujtrend.hu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

 Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság  Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: +36 (1) 391-1400  Fax: +36 (1) 391-1410  Honlap: http://naih.hu

 

Translate »
Secured By miniOrange